Online:
Visits:
Stories:
Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views

Now:
Last Hour:
Last 24 Hours:
Total:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (6 Μαρτίου 2017)

Monday, March 6, 2017 11:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.

(Before It's News)

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8yLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tZHllWVRoNjQ1N0EvV0wyZDFvTVAyUUkvQUFBQUFBQUF6clEvcVpPRGZ3d05RNjBtZ0JsWUNFTkprM1NoVFJsNEtjaGVRQ0xjQi9zNjQwL1Npc21hbm9nJTJCNiUyQjMlMkIxNy5qcGc=
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 6ης ἀρξ. μηνός Μαρτίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον ἔνθα παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Ὁ Ἑλληνικός Τύπος στήν Πόλη ἀπό τόν 19ο αἰώνα μέχρι σήμερα», τήν ὁποίαν καί κατέκλεισε διά καταλλήλου ὁμιλίας συγχαρείς τούς διοργανωτάς. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Βρεσθένης κ. Θεόκλητον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σωτηρίου Τζούμα, Ἐπικοινωνιολόγου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Θεοφανοπούλου, Φοιτητοῦ Θεολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Γοντικάκη, Προηγουμένου αὐτῆς, τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Χριστοφόρου Ἰβηρίτου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Χρήστου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους κ. κ. Ἐπιφάνιον Παντοκρατορινόν καί Ἰωσήφ Ξενοφωντινόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Γουρδούπην, Ταξίαρχον, Διευθυντήν τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας Γ.Ε.Ε.Θ.Α., μετά τοῦ Ἐνδοξ. κ. Ἀθανασίου Παπανικολάου, Πτεράρχου ἐ.ἀ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεράσιμον Μπάλλαν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ ἐν Greenport Νέας Ὑόρκης Ἱ. Μετοχίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κυριακῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Dimiter Tonev, Προξένου, κομίσαντας ἐπιστολήν πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τοῦ Ἐξοχωτάτου νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς χώρας αὐτῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πανταζῆν Χούλην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Αὐστραλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης Σαρίογλου, Ἐπικούρου Καθηγητρίας εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Πόλεως. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Βερβέρογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Burak Koçer, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ἀβτζῆ, Διερμηνέως, ἐντεῦθεν. 
-  Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Παπαϊωάννου, ὑποψήφιον Διδάκτορα, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας Δρόσου, Ἐμπόρου, ἐκ Γρεβενῶν.


Source: http://fanarion.blogspot.com/2017/03/6-2017.html

Report abuse

Comments

Your Comments
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Top Stories
Recent Stories

Register

Newsletter

Email this story
Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.