Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Story Views

Now:
Last Hour:
Last 24 Hours:
Total:

Navajos at Shiprock heart-wrenching vote not to irrigate with contaminated river water

Sunday, August 30, 2015 14:10
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.

(Before It's News)

The scorched earth campaign of the US EPA's gold mine spill is devastating for Navajo farmers, the latest travesty in the Four Corners, where Cold War uranium mining and coal-fired power plants have left a trail of death for Navajos
B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy03UW9xNXRCMVAyWS9WZGlkM0p2UEt3SS9BQUFBQUFBQk1fWS96cDBQeFdYYk43WS9zMzIwLzEwNjEwNjc0XzM0MjU5OTU4MjU3MDE4N184ODc1MTM0Mjg3MzAzOTIwMTA0X24uanBn
Duane 'Chili' Yazzie


By Brenda Norrell
Censored News
English with Dutch translation

SHIPROCK, N.M. — Navajo farmers at Shiprock made the heart-wrenching decision not to irrigate crops this season with the San Juan River water now contaminated with heavy metals from the Animas River Gold King mine spill, which the US EPA was responsible for.
Duane 'Chili' Yazzie said, “The Shiprock Chapter of the Navajo Nation voted 104 to 0 not to turn river water back into our irrigation system for this season. It was one of the hardest decisions we have ever had to make.
“It was difficult to watch farmers make the heart wrenching decision they know will assure the loss of much of our crops; crops that they are attached to, that they nurtured, cared for and sang to. Through our tears we ask for forgiveness from our corn and our crop family,” Yazzie said.
“It was a sacrifice to make sure that we not contaminate our irrigation system and our farmlands. We said we will not risk the quality of our crops into the future. It was a decision that said we want to leave a clean land for our grandchildren. 
“Our prayer is for our river, the Earth Mother to heal.
“We stand as proud and resilient Diné, we will persevere, we shall survive,” Yazzie said.
The heart-wrenching vote comes after Shiprock farmers found oil contamination in the water that arrived in the tanks from the US EPA after the spill. The US EPA sent water by way of an oil and fracking company and the tanks were contaminated with oil.
Even before the oil contaminated water arrived from the US EPA, the US EPA began a dirty tricks campaign, attempting to get Navajos to sign waivers which would limit the EPA's responsibility for the river spill.
Shiprock is in the heart of the Four Corners where coal-fired power plants have already poisoned the air, water and land. 
Further, the Cold War uranium mining in the area left a trail of deaths from uranium mining because Navajo uranium miners were sent to their deaths without protective clothing in the uranium mines, even after the US knew that it would kill them. 
The radioactive dust poisoned food, crops and livestock grazing areas. Even in recent years, homes in the area, including Red Valley and Cove, where built using radioactive rocks, as revealed by Geiger counters. Still today, radioactive rocks remain scattered in the Shiprock region because of the failed cleanup.
The poisoning of the Animas River and San Juan River by the US EPA is the latest in this travesty of a scorched earth campaign carried out here. 
The Four Corners coal-fired power plants, some of the dirtiest in the world, have resulted in this becoming a sacrifice zone, with respiratory diseases and cancer in this trail of death.
Read more at Censored News www.bsnorrell.blogspot.com

For permission to repost this article [email protected]

Home » Nieuws » * Navajo’s in Shiprock nemen de hartverscheurende beslissing om het besmette rivierwater niet te geb

* Navajo’s in Shiprock nemen de hartverscheurende beslissing om het besmette rivierwater niet te gebruiken voor hun gewassen.
De ‘verbrande aarde’ campagne van US EPA is verwoestend voor Navajo boeren, de recente aanfluiting in de Four Corners, waar de ‘koude oorlog’ uranium ontginning en door kolen aangestookte elektriciteitscentrales reeds een spoor van dood achtergelaten hebben voor de Navajo’s
 Vertaald door: NAIS: www.denaisgazet.be
Duane.jpg
Shiprock, N.M.- Navajo landbouwers hebben de hartverscheurende beslissing genomen om hun gewassen dit seizoen niet te sproeien met het door zware metalen vervuilde San Juan River water, waarvoor US EPA verantwoordelijk is.
Duane ‘Chili’ Yazzie (foto) zei: “ Het Shiprock Chapter van de Navajo Nation stemde 104 op 0 tegen om het rivierwater terug in ons irrigatie systeem te brengen. Het was een van de zwaarste beslissingen ooit die we moeten nemen.”
“ Het was zwaar om de boeren die hartverscheurende beslissing te zien nemen, een beslissing waarvan ze weten dat veel van onze gewassen zullen sterven; gewassen waarmee zij verbonden zijn, die zij koesteren, verzorgen en waar ze tot gezongen hebben,” zei Yazzie.
“ We hebben onze oogst opgeofferd omdat wij ons irrigatiesysteem en onze velden niet willen contamineren. Wij hebben gezegd dat we de kwaliteit van onze oogsten in de toekomst niet willen riskeren. Het was een beslissing die zegt dat wij een zuiver land willen achterlaten voor onze kleinkinderen.”
“Ons gebed is voor onze rivier, voor het herstel van onze Aardemoeder.”
“Wij staan op als fiere en veerkrachtige Dine’, wij zullen standhouden, wij zullen overleven,” aldus Yazzie.
Deze vreselijke stemming kwam er nadat de Shiprock boeren olie contaminatie gevonden hadden in het water dat, na het lek, in tanks van US EPA werd aangevoerd.
De US EPA had het water gezonden met een olie en fracking bedrijf en de tanks waren verontreinigd door olie.
De US EPA was reeds voor het verontreinigde water arriveerde met zijn vuile trucs begonnen door hun campagne om Navajo’s verklaringen te laten ondertekenen die de aansprakelijkheid van de EPA zou verminderen.
Shiprock ligt in het hart van de Four Corners waar kolengestookte elektriciteitscentrales het water, lucht en land al vergiftigd hadden.
Verder hebben de ‘koude oorlog” mijnontginningen in de streek een spoor van dood achtergelaten omdat Navajo mijnwerkers zonder bescherming- kledij naar hun dood gezonden werden in de uranium mijnen, zelfs nadat de US goed wist dat het hen fataal zou worden.
De radioactieve stof vergiftigde het voedsel, gewassen en de graasvelden van de veestapel.
Zelfs nog tot voor kort werden voor de bouw van huizen radioactieve stenen gebruikt, zoals bleek uit metingen met Geiger tellers.
Nog steeds liggen radioactieve rotsen verspreid in de Shiprock streek door de nalatige opkuis.
Het vergiftigen van de Animas rivier en San Juan rivier door de US EPA is het recentste drama in de ‘verbrande aarde’ campagne die hier uitgevoerd wordt.
De Four Corners kolencentrales, enkele van de meest vervuilende van de wereld, zorgden ervoor dat dit een ‘offerzone’ geworden is, met ziekten van de luchtwegen en kanker tot gevolg. Een weg naar de dood!

Brenda Norrell has been a news reporter in Indian country for 29 years, serving as a writer for Navajo Times and a stringer for AP and USA Today during the 18 years she lived on the Navajo Nation. After being a longtime staff reporter for Indian Country Today, she was censored and terminated. She then created Censored News, focused on Indigenous Peoples and human rights, now in its fifth year.Source: http://bsnorrell.blogspot.com/2015/08/navajos-at-shiprock-heart-wrenching.html

Report abuse

Comments

Your Comments
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Top Stories
Recent Stories

Register

Newsletter

Email this story
Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.