Quảng cáo ở Before It's News

Tiếp cận một cộng đồng những người quan tâm đến tin tức về thế giới xung quanh họ.
Chúng tôi có nhiều gói dịch vụ để tiếp thị tới những khán giả này và
tiếp cận hàng trăm nghìn người mỗi tháng.

Đối tượng độc giả của chúng tôi:

Nam: 24-54 tuổi.
Nữ: 18-34 tuổi.
Phần lớn độc giả nằm ở Mỹ (truy cập trang tiếng Anh) và Việt Nam (truy cập trang tiếng Việt).
Chỉ quảng cáo Banner dạng Image hoặc Iframe.

Kích thước: 468 x 90, 300 x 250, 120 x 90

Liên hệ: [email protected]

Bắt đầu tiếp cận những độc giả, những người nhận được tin tức đầu tiên từ một nguồn tin cậy, BeforeItsNews.com!

Register

Newsletter