Chính sách riêng tư

 

Cảm ơn bạn đã ghé thăm BeforeItsNews.com, một bộ phận của Before It's News Inc., một công ty TNHH Before It's News ở California (BIN). BIN tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ sự riêng tư của bất kỳ thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi bạn sử dụng BeforeItsNews.com. Thông báo này mô tả chính sách bảo mật của chúng tôi. Khi truy cập, sử dụng hoặc đăng ký tại BeforeItsNews.com bạn xác nhận đồng ý với những chính sách bảo mật của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Bạn cũng nên xem thêm Điều khoản Dịch vụ để biết thêm thông tin về các chính sách quản lý việc bạn sử dụng website này.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP: BIN thu thập và lưu trữ một số thông tin cá nhân khi người dùng đăng ký, đăng tải nội dung ( theo quy định trong phần Điều khoản, hoặc tham gia đăng bài. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, tuổi, ngày sinh, giới tính, công ty hoặc trường học, trình độ học vấn, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin về sở thích và các hoạt động của bạn. Bạn có thể chọn không cung cấp một số loại thông tin, nhưng điều đó có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng một số tính năng của BeforeItsNews.com.

Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin không phải cá nhân khi bạn truy cập một trang của website này. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để có được thông tin khi bạn truy cập vào trang web này. Những thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt, ngày và thời gian bạn truy cập, hệ điều hành trên máy tính của bạn và tên miền của nhà cung cấp dịch vụ internet, và được dùng để tạo điều kiện truy cập vào BeforeItsNews.com và cá nhân hóa việc truy cập của bạn.

Nếu bạn đăng tải thông tin hoặc các nội dung khác về bản thân hoặc người khác, hoặc liên lạc với những người khác thông qua BeforeItsNews.com, chúng tôi không thể kiểm soát được việc những ai đọc bài đăng của bạn hoặc họ sẽ làm gì với các thông tin mà bạn cung cấp. Chúng tôi khuyên bạn thận trọng trong việc đăng tải những thông tin cá nhân.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN. BIN sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn và sử dụng những thông tin này để liên lạc với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân trong việc phân tích hành vi của những người sử dụng BeforeItsNews.com để xem xét việc bạn quan tâm đến các mục cụ thể được đăng tải trên BeforeItsNews.com như thế nào. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để liên lạc với bạn về các mục đã đăng hoặc sẽ được đăng tải trên BeforeItsNews.com mà chúng tôi nghĩ bạn quan tâm hay mời bạn tham gia các hoạt động như thăm dò ý kiến. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể chọn không nhận các email từ BIN bằng cách liên lạc với chúng tôi.

Tất cả các thông tin cá nhân, như địa chỉ, địa chỉ email hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác, được bạn nhập vào BIN là riêng tư, ngoại trừ trong phạm vi mà bạn chọn để chia sẻ thông tin với các thành viên BIN khác và/hoặc với cộng đồng, thông qua BIN hoặc những cách khác. Chính sách của BIN là tôn trọng sự riêng tư của các thành viên. Vì vậy, BIN sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba trừ khi được sự cho phép của bạn, cần phải làm như vậy theo luật pháp hoặc khi tin rằng những hành động đó là cần thiết để: (a) tuân theo luật pháp hoặc tuân theo quá trình hợp pháp của BIN (b) bảo vệ quyền lợi của BIN (c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của thành viên khác hoặc cộng đồng, hoặc (d) sửa chữa hoặc gỡ lỗi các vấn đề của BeforeItsNews.com. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với một bên thứ ba, chúng tôi sẽ, trong phạm vi thực tế, yêu cầu người nhận bảo vệ thông tin đó một cách nhất quán với Chính sách Bảo mật này nhưng chúng tôi không thể đảm bảo việc bên thứ ba đó sẽ sử dụng thông tin cá nhân như thế nào.

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin không phài là nhận dạng cá nhân, thông tin tóm tắt hay tổng hợp mà chúng tôi thu thập để cải thiện thiết kế và nội dung của BeforeItsNews.com và cho phép chúng tôi nâng cao hơn nữa trải nghiệm của bạn với BIN. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp như vậy với bên thứ ba. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp là một tài sản của BIN có thể được bao gồm trong tài sản chuyển giao nếu BIN được mua lại bởi một bên thứ ba.

3. LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB THỨ BA. Chúng tôi cung cấp các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba như một dịch vụ cho người sử dụng BeforeItsNews.com. Ngoài ra, một số nội dung xuất hiện trên BeforeItsNews.com có thể trong thực tế được cung cấp bởi bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm soát và không chịu trách nhiệm trong việc thu thập thông tin và việc bảo mật của các trang web bên thứ ba này, điều mà có thể khác với những chính sách của BIN đối với trang web này.

4. TRUY CẬP VÀ SỬA CHỮA THÔNG TIN CÁ NHÂN. Bạn có thể truy cập, chỉnh sửa, cập nhật, và/hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông qua BeforeItsNews.com. Bạn cũng có thể hủy bỏ đăng ký khỏi danh sách gửi thư hoặc bất kỳ đăng ký nào trên BeforeItsNews.com. Để làm một trong những điều này, vui lòng làm theo các hướng dẫn trên trang mà bạn đã cung cấp thông tin hoặc đăng ký trên BeforeItsNews.com, hoặc liên hệ với chúng tôi.

5. BẢO MẬT. BIN đạt tiêu chuẩn công nghệ và hoạt động bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân không bị đánh cắp, lạm dụng, thay đổi, hoặc tiêu hủy. Chỉ những nhân viên BIN được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân, và những nhân viên này được yêu cầu phải bảo mật thông tin này. Mặc dù có những biện pháp phòng ngừa này, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng những người không được phép sẽ không truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

6. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM TRỰC TUYẾN. BIN hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ sự riêng tư của trẻ em, đặc biệt là trong môi trường trực tuyến. BeforeItsNews.com không được chủ ý thiết kế cho hoặc hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi, và BIN sẽ không cố ý thu thập hoặc duy trì thông tin về bất cứ ai dưới 13 tuổi.

7. ĐỒNG Ý, SỬA ĐỔI. Khi sử dụng BeforeItsNews.com tức là bạn đồng ý cho BIN thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin của bạn bằng cách BIN theo những điều được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Việc bạn truy cập vào trang web này và các tranh chấp liên quan đến quyền riêng tư sẽ được áp dụng theo các quy định của phần Chính sách Bảo mật và Điều khoản. BIN có quyền thay đổi, chỉnh sửa, xóa bỏ Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào. Vui lòng kiểm tra trang này định kỳ để cập nhật những thay đổi. Bạn đồng ý rằng bạn truy cập, và sử dụng BeforeItsNews.com thì bạn sẽ phải theo và bị ràng buộc bởi các phiên bản hiện tại và sau này của Chính sách Bảo mật này. Chính sách Bảo mật của chúng tôi có hiệu lực từ lúc nào cho đến bao giờ thì sẽ áp dụng cho tất cả các thông tin mà chúng tôi thu thập được.

LIÊN HỆ VỚI PHÒNG BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

04/12/2009.

Register

Newsletter