Profile image
Tác giả: fcwordpress
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thuật toán bài viết liên quan trong wordpress
Sunday, June 14, 2015 8:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
0

Hôm nay tôi sẽ chia sẽ với anh chị bài viết “Thuật toán bài viết liên quan trong wordpress”
Tôi sẽ diễn dải cách làm như sau, khi anh chị đang đọc một bài viết hiện tại, thì điều đường nhiên nó phải thuộc một 1 hoặc nhiều category đúng không nào. Rồi sau đó anh chị phải đi tìm category cha của những category này, tiếp theo khi anh chị đã có được id cha, thì chúng ta sẽ tiến hành truy tìm id category con của những id category cha trên. Sau khi đã có được những điều trên anh chị sẽ gọp lại và có được list id category liên quan của bài viết đúng không nào và có được điều này thì anh chị dễ dang truy vấn ra các bài viết từ các id category liên quan này. Sau đây tôi sẽ gửi đến anh chị code để áp dụng

ID, "category" );
	$term_currents_array = array();
	$term_relates = array();
 	foreach ( $term_currents_object as $term_current ): 
 	$term_relates = array_merge($term_relates,get_ancestors($term_current->term_id,'category'));
	 array_push($term_currents_array,$term_current->term_id);
    endforeach;
	 $child_relate_terms = array(); 
 	foreach ($term_relates as $term_relate ): 
 	$child_relate_terms= array_merge($child_relate_terms,get_term_children($term_relate,'category'));
  endforeach;
	$list_id_term_relate = array_merge($child_relate_terms,get_ancestors($term_current->term_id,'category'),$term_currents_array );
	$args = array(
  'post_type' => 'post',
	'post__not_in' => array($post->ID),
  'tax_query' => array(
    array(
      'taxonomy' => 'category',
      'field' => 'term_id',
      'terms' => $list_id_term_relate
    )
  	),
	'posts_per_page' => 6,	
	);
	$the_query = new WP_Query( $args );
	?>
  Hien thi bai viet o day

BÌNH LUẬN

Lời bình của bạn
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story
Share This Story:
Print this story
Email this story
Digg
Reddit
StumbleUpon
Share on Tumblr
GET ALERTS:

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.