Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
15+ bức tranh thế giới mô tả về Trump khi ông trở thành tổng thống
Friday, November 11, 2016 1:16
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
0

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Một trong những chiến dịch bầu cử tổng thống đáng ngạc nhiên nhất trong lịch sử Mỹ đã diễn ra. Những người phản đối Trump đã vẽ những tranh biếm họa để bày tỏ ý kiến của họ vào trước và sau khi Trump đắc cử Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. 
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8yLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tMEVKVHg0c2VXVFUvV0NWM3Atc2V4QkkvQUFBQUFBQUFnVVkvUVpIeVljUjF6SThfUENEQ2lEcDJ5dDZCYk5zNXdHRXlnQ0xjQi9zNjQwL2RvbmFsZC10cnVtcC1lbGVjdGlvbi1jYXJpY2F0dXJlcy01ODI0NTBlYzQ5MzQ3X183MDAlMkIlMjUyODElMjUyOS5qcGc=
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tc0Y3LVZyUWk0Y3cvV0NWM29xdlVPNUkvQUFBQUFBQUFnVUEvR3EzNG1PdjVxc3dsZE01WDAwaDFpYUxiZk42T2pBZm93Q0xjQi9zNjQwLzc5NjE3MTI5NDQzNzk2NTgyNC0xLXBuZ19fNzAwLmpwZw==

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8yLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tc1JXRW9NSURKWWMvV0NWM29rVEFMdkkvQUFBQUFBQUFnVDQvUVRvU0NBS0xvUElXUXpWTUxFQTdzQ0sxd1lIVG13Q0R3Q0xjQi9zNjQwLzc5NjIxMzM3Nzg0ODc3MDU2MC0xLXBuZ19fNzAwLmpwZw==

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8yLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tTXAzUHhtbUVidmcvV0NWM29tbzU1dEkvQUFBQUFBQUFnVDgvUG44VUdrc0ZtN2drUmZFWXBTdS1xT1hTdHZBYXlLd0JnQ0xjQi9zNjQwLzc5NjIyNTkyMDM5NDYzNzMxNC0xLXBuZ19fNzAwLmpwZw==

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tZ2IwYlRaVmVNSkUvV0NWM3BHTXg2TkkvQUFBQUFBQUFnVUUvbTl6di1ZZTdlS1FnTDEyNkl1LTh1dzU0eksyN09abFhBQ0xjQi9zNjQwLzc5NjIzMjA2NDk2NjIxMzYzMi0xLXBuZ19fNzAwLmpwZw==

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8yLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tWHFIcDJ0VnQ1V2cvV0NWM3BJelBXdUkvQUFBQUFBQUFnVUkvbnIycldVSVNybGdLUmdDRE9Ya0pkNlJJSjZFTWtpM093Q0xjQi9zNjQwLzc5NjI3NjIxMjcyMTEyNzQyNC0xLXBuZ19fNzAwLmpwZw==

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tTUdYWFg2TjQ0ZUEvV0NWM3BjOURocUkvQUFBQUFBQUFnVU0vUUp5aDFFTS0xMVlhZ0xGSTZDU3poMS1xeThiVE5BNXB3Q0xjQi9zNjQwLzc5NjI4NjEzMzQyMDM5MjQ0OC0xLXBuZ19fNzAwLmpwZw==

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8yLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tTEk2dm9mZ1J6bTAvV0NWM3BxdUNkdkkvQUFBQUFBQUFnVVEvdVh4Mk5xUDdjeTg3NFAzbTY4NEJKeXdJVWE5UFR1QXNnQ0xjQi9zNjQwL2RvbmFsZC10cnVtcC1lbGVjdGlvbi1jYXJpY2F0dXJlcy0zMC01ODI0N2MwZDYzMjRlX183MDAuanBn

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tTmwzdTFCSVRpNW8vV0NWM3BvdVlrYUkvQUFBQUFBQUFnVVUvSHY1Vm9RRllFZzhFQUNlczVRWGtKRnN3Nk9RZE5WRjdBQ0xjQi9zNjQwL2RvbmFsZC10cnVtcC1lbGVjdGlvbi1jYXJpY2F0dXJlcy0zMS01ODI0N2M2MGI4MTRkX183MDAuanBn

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tNGtHVXdLT1k0dE0vV0NWM3JDQy16REkvQUFBQUFBQUFnVTAvNDJWdTlHOGd2RW9sRl9aeV9OdmJVeW11Qkp5OXpPZVhnQ0xjQi9zNjQwL2RvbmFsZC10cnVtcC1lbGVjdGlvbi1jYXJpY2F0dXJlcy01ODI0NmI1Mjc2Mjk0X183MDAuanBn
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8yLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tTEdkMlhNQ2VTZmsvV0NWM3FoeGpDdUkvQUFBQUFBQUFnVW8vazZPNENvRmtxR0VnTElocHpHTHlyNE91SExlYnU3d1pBQ0xjQi9zNjQwL2RvbmFsZC10cnVtcC1lbGVjdGlvbi1jYXJpY2F0dXJlcy01ODI0NjVmZDdmNmE2X183MDAuanBn

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8yLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tX25tNy1rcEs1WlEvV0NWM3FpWmdvV0kvQUFBQUFBQUFnVXMvMTMxWk9UdFlSMmsxNENYeVJ2bWxTWHdHNGp3Q2NlUk1RQ0xjQi9zNjQwL2RvbmFsZC10cnVtcC1lbGVjdGlvbi1jYXJpY2F0dXJlcy01ODI0NjZmOTgwOTFmX183MDAuanBn

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8yLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8talVmd21lbTZnazAvV0NWM3E1Z2VvUEkvQUFBQUFBQUFnVXcvSm5RWm16bW11UW8zWlJwRmtMZXp6XzRkeE4yZUlmVFRBQ0xjQi9zNjQwL2RvbmFsZC10cnVtcC1lbGVjdGlvbi1jYXJpY2F0dXJlcy01ODI0NjdkNTAzNTcyX183MDAuanBn

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tcVhjc0tWdXpjSmsvV0NWM3FPZjBzMUkvQUFBQUFBQUFnVWcvVVdJcFdsN3ZjOHM0OHhvQ2U5UHF0WkNvN1ZFRVk4OFNnQ0xjQi9zNjQwL2RvbmFsZC10cnVtcC1lbGVjdGlvbi1jYXJpY2F0dXJlcy01ODI0NjM0ZjM0MmQ5X183MDAuanBn

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tbDR0TUtIT2JkSEEvV0NWM3FScUlDUEkvQUFBQUFBQUFnVWsvV25YVEVhZUNJRG95QnYwYTczRFQ0TVhzYnZVbmt5VV9BQ0xjQi9zNjQwL2RvbmFsZC10cnVtcC1lbGVjdGlvbi1jYXJpY2F0dXJlcy01ODI0NjM5NjFjN2M3X183MDAuanBn
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

BÌNH LUẬN

Lời bình của bạn
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story
Share This Story:
Print this story
Email this story
Digg
Reddit
StumbleUpon
Share on Tumblr
GET ALERTS:

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.