Profile image
Tác giả: fcwordpress
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hướng dẫn custom woocommerce phần 6
Sunday, July 24, 2016 2:15
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
0

Nội dung:  trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu, thêm một field mới vào quản trị woocoommerce, show field mới ra dưới short description

Mời bạn xem video: 

Tóm tắt video:

 • Code add new field vào thẻ general woocommerce
// Display Fields add_action( 'woocommerce_product_options_general_product_data', 'woo_add_custom_general_fields' ); // Save Fields add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'woo_add_custom_general_fields_save' ); function woo_add_custom_general_fields() { global $woocommerce, $post; echo '
'; // Text Field woocommerce_wp_text_input( array( 'id' => '_khuyen_mai', 'label' => __( 'Khuyến mãi', 'woocommerce' ), 'placeholder' => 'Thông tin khuyến mãi', 'desc_tip' => 'true', 'description' => __( '', 'woocommerce' ) ) ); // Textarea woocommerce_wp_textarea_input( array( 'id' => '_thi_truong_phuc_vu', 'label' => __( 'Thị trường phục vụ', 'woocommerce' ), 'placeholder' => '', 'description' => __( '', 'woocommerce' ) ) ); echo '
'; } function woo_add_custom_general_fields_save( $post_id ){ // Text Field $woocommerce_text_field = $_POST['_khuyen_mai']; if( !empty( $woocommerce_text_field ) ) update_post_meta( $post_id, '_khuyen_mai', esc_attr( $woocommerce_text_field ) ); // Textarea $woocommerce_textarea = $_POST['_thi_truong_phuc_vu']; if( !empty( $woocommerce_textarea ) ) update_post_meta( $post_id, '_thi_truong_phuc_vu', esc_html( $woocommerce_textarea ) ); }
 • Code show new field dưới phần short description 
function show_khuyen_mai(){ global $post; $get_khuyen_mai = get_post_meta($post->ID,"_khuyen_mai",true); $_thi_truong_phuc_vu = get_post_meta($post->ID,"_thi_truong_phuc_vu",true); ?> 
Khuyến mãi

BÌNH LUẬN

Lời bình của bạn
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story
Share This Story:
Print this story
Email this story
Digg
Reddit
StumbleUpon
Share on Tumblr
GET ALERTS:

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.